• Co Vám přinese online soudnictví

  • Budete moci Vaše spory řešit pouze online, prostřednictvím mobilu, tabletu nebo počítače, podle Vašeho uvážení.
  • Uspoříte čas a peníze.
  • Váš spor bude rozhodovat nezávislý soudce podle všech zásad spravedlivého soudního procesu.
  image-slide1
 • Bez Vás to nepůjde!

  • Online soudnictví je v České republice na samém začátku.
  • Již nyní si však můžete vyzkoušet první aplikace a sdělit nám Vaše komentáře.
  image-slide2
 • Kulaté stoly

  Kulaté stoly o přípravě online soudnictví v ČR začnou 14. února 2022. První ze sedmi diskusí proběhne na téma: Pojem online soudnictví a online soudy: vymezení, vývoj v blízké budoucnosti, aktuální příklady online soudů ve světě a jejich úskalí, související otázky. Více informací o všech kulatých stolech je zde.

  image-slide2
 • O našem projektu

  Cílem našeho projektu je prezentovat současné trendy ve světě, podnítit odborné i laické diskuse a aktivně pomáhat při přípravě na zavádění online soudů v České republice.

  image-slide2
 • První vzdělávací kurz o online řešení sporů

  Připravili jsme návrh prvního kurzu o online soudnictví a řešení sporů. Kurz s doprovodnými materiály je k dispozici Kurz online soudnictví a řešení sporů. Dále si můžete stáhnou: Kurz online soudnictví - prezentace.

  image-slide2
 • Spotřebitelské spory

  Úspěšné online soudy obsahují užitečné a pro každého srozumitelné návody, jak řešit spory, a to i jinak než před soudem. Jako ukázku jsme vyvinuli jednoduchý rozcestník, jak a kam podávat stížnosti u spotřebitelských sporů.

 • Vyjednávání

  Online soudy často zahrnují možnost stran se dohodnout online na řešení svého sporu ještě před podáním žaloby. Zkuste si, jak takové online vyjednávání může probíhat.

 • Online soudní řízení

  První pilotní model online soudní platformy můžete již nyní vyzkoušet.

 • Průzkumy

  Sdělte nám Vaše představy.

 • Kulaté stoly

  Informace o kulatých stolech o přípravě online soudnictví v ČR.

 • Studie

  Informace o kulatých stolech o přípravě online soudnictví v ČR.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.