Co je online soudnictví

Online soudnictví znamená řešení soudních sporů online, bez tradiční papírové komunikace. Cílem je zlepšit přístup občanů k soudní spravedlnosti, soudy „polidštit“. Zavádění online soudů je postupný a dlouhodobý proces, od prvních pilotních projektů po zavádění datově řízených procesů a etického strojového učení.

Jaké spory již ve světě řeší online soudy

V současnosti online soudy úspěšně fungují v několika nejvyspělejších zemích světa, např. v USA, Velké Británii, Kanadě, Singapuru, v EU např. v Dánsku. Přípravy na online soudnictví probíhají v rostoucím počtu zemí. Obvykle se začíná s jednoduchými civilními spory o nízké částky a postupně se rozsah sporů, řešených online soudy, zvyšuje. Požadavky na online soudní procesy jsou relativně podobné v rámci civilního a správního řízení a naopak odlišné v rámci trestního řízení. Online trestní řízení je zatím ve světě výjimkou.

Jak obvykle probíhá online soudní řízení

Online soudnictví obvykle obsahuje více procesů než stávající soudní procesy: asistované vyjednávání mezi stranami, mediaci, soudní podporu stran při jejich navigaci online soudním prostředím aj. Úspěšné online soudy v zahraničí představují tzv. redesign stávajících soudních procesů, nejedná se o digitalizaci stávajících procesů.

Výhody online soudního řízení pro strany

Mezi výhody úspěšných online soudů patří jejich srozumitelnost pro všechny (jednoduchý jazyk, design pro tablety nebo dokonce mobily), rychlost a usnadnění práce pro strany, ale také pro soudce, soudní úředníky a manažery soudů (téměř žádné papírování) a dále zavádění tzv. datově řízených postupů, které mohou výhody online soudnictví dále zvýšit.

Rizika online soudního řízení pro strany

Pokud jsou online soudy navržené nesprávně, mohou reálně zhoršit a znesnadnit přístup občanů k soudní spravedlnosti a ne jej zlepšit a usnadnit. Rovněž pouhá digitalizace stávajících soudních postupů obvykle vede k zakonzervování nevýhod tradičních papírových procesů a nikoliv k jejich reformě. Příprava online soudnictví je složitý a dlouhodobý proces, je třeba s potenciálními riziky online soudů od začátku počítat a minimalizovat je.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.