Online soudnictví v České republice

CEPEJ Guidelines

Guidelines on videoconferencing in judicial proceedings Document adopted by the CEPEJ at its 36th plenary meeting. These Guidelines provide a set of key measures that States and courts should follow to ensure that use of videoconferencing in judicial proceedings does not undermine the right to a fair trial as enshrined in Article 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR) and meets the requirements of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. The purpose is to provide States with a framework aiming at eliminating any risk of a violation of the parties’ rights during remote hearings, in particular their right to be heard and to actively participate in proceedings, and the right of defence. The Guidelines cover all judicial proceedings and can also be applicable mutatis mutandis to the public prosecution services

ODR Guidelines

The guidelines apply to online dispute resolution (ODR) mechanisms used by courts. They provide guidance in relation to fair procedure, transparency in the use of ODR and requirements for hearings, special issues related to the ICT nature of ODR techniques and other issues not stemming from the jurisprudence of the European Court of Human Rights. They do not cover internal management of electronic case Ĩ les by the courts or alternative dispute resolution (ADR) mechanisms, such as mediation and conciliation. However, member States may wish to extend their application to ADR if and where appropriate.

Online soudnictví

V rámci tohoto projektu, vznikla kniha Online soudnictví v České republice, která představuje první ucelené pojednání o etických, právních a sociologických aspektech přípravy online soudnictví v České republice.

Online soudnictví je důležitá reforma justice, může přinést zásadní pozitivní změny v přístupu občanů k soudům a ke spravedlnosti obecně a dlouhodobě může také uspořit významné náklady. Nicméně jsou zde také vysoká rizika, která mohou obrátit potenciální přínosy v negativa – přístup řady občanů ke spravedlnosti se může výrazně zhoršit a stát může zbytečně utratit mnoho peněz. Dobrá komplexní příprava online soudnictví bude proto klíčová. V textu jsou uvedeny důležité informace ze zahraničí a je shrnutý současný stav digitalizace justice u nás. Kniha rovněž obsahuje výsledky prvního veřejného průzkumu na téma online soudů mezi občany ČR. Kniha popisuje kroky, které nás čekají při přípravě na zavedení prvních online soudů a s nimiž je podle autorů třeba začít již nyní. Věnuje se rovněž výhledům do budoucnosti.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.